CURS

INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ
cod COR 325723

Autorizație

Seria NT nr. 001025, emisă de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației Naționale.

Condiții de acces la curs

Minim 12 clase.

Tip certificat

Certificat de absolvire ,emis de MMPS și MEN, cu o valabilitate nelimitată.

Locul şi perioada de desfăşurare

Programul de formare se desfășoară la sediul Psihotest sau la sediul beneficiarului pentru grupuri organizate.

Cui se adresează

Cursul se adresează persoanelor care vor să își desfășoare activiatea în domeniul securității și sănătății în muncă din cadrul unităților de stat și private, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate, administratorilor de firme mici, angajaților din servicii interne sau externe SSM-PSI.

Ce se studiază

Normele de securitate și sănătate în muncă: aplicarea, respectarea și controlul respectării normelor S.S.M.

Durata programului

Programul de formare are o durată de 80 de ore, din care 26 ore de instruire teoretică.

Documente necesare pentru înscriere

Copie după actul de identitate al participantului și copie după ultima diploma de studii.

Pret: Pentru detalii privind taxa de curs și perioada de desfășurare, ne puteți contacta la telefon 0740923943.

însușirea noțiunilor fundamentale de igienă

Programare online