CURS

Măsuri de Prim ajutor

Cui se adresează

Oferim cursuri de prim ajutor pentru persoanele cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să învețe să acorde primul ajutor pentru viața lor de zi cu zi. Nu aveți nevoie de nicio experiență anterioară ci doar de dorinta de a învăța și de a lua parte la exerciții.

Cine susține cursul

Cursurile sunt furnizate de medici și asistenți medicali cu specialitatea medicină de urgență.

Scopul cursului

Creșterea calității în acordarea primului ajutor de către persoanele fără pregătire medicală astfel încat să se poată acționa în cunoștință de cauză în caz de: pierderea cunoștinței, stop cardio-respirator, hemoragii, luxații, entorse, arsuri (în caz de electrocutare sau insolație), înec.

Durata

Durata unui curs este variabilă.

Organizăm cursuri de prim ajutor pentru:

  • angajați din întreprinderi și instituții ca masură de prevenire pe linie de securitate și sănătate în muncă;
  • cursanți de la școlile de șoferi;
  • cadre didactice din școli și licee, ca educație în domeniul acordării primului ajutor;
  • cetățeni dornici să acționeze în situații reale, în caz de accidentări.

Pret: Pentru detalii privind taxa de curs și perioada de desfășurare, ne puteți contacta la telefon 0740923943.

Directiva Consiliului 89/391/CEE:
Obiectiv-asigurarea unui nivel ridicat de protecție a muncitorilor prin implementarea de măsuri preventive care să-i protejeze împotriva accidentelor de muncă și a bolilor profesionale prin informare, consultare și training-ul muncitorilor și a reprezentanților acestora.
Legea nr. 319/2006 – legea sănătații și securității în muncă: prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securității lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc și de accidentare, informarea, consultarea și participarea echilibrată la muncă, instruirea lucrătorilor și a reprezentanților lor.
În art.10, alineatele 1,2 si 3 se face precizarea că angajatorul este obligat, să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor prin desemnarea lucrătorilor care fac acest lucru.

însușirea noțiunilor fundamentale de igienă

Programare online