EVALUARE ȘI CONSILIERE ȘCOLARĂ ȘI VOCAȚIONALĂ

Alegerea carierei este de multe ori un proces anevoios și greu de realizat. Deciziile pentru urmarea unei cariere profesionale pot fi făcute în două direcții:

  1. Cazul fericit, în care persoana își identifică corect aptitudinile, interesele, capacitățile și care poate lua cu ușurință deciziile vocaționale care i se potrivesc;
  2. Cazul mai puțin fericit, în care deciziile vocaționale sunt luate în funcție de influența mediului, cum ar fi direcționarea familiei către o anumită carieră sub pretextul “Asta am făcut eu, iar tu trebuie să urmezi tradiția familiei” ori “Eu știu ce este mai bine pentru tine”. O altă influență o poate avea grupul de prieteni sau mai mult, lipsa identificării corecte a ariei vocaționale personale și alegerea carierei în funcție de alte criterii impersonale. Din păcate, societatea în care trăim nu încurajează alegerea profesiei în funcție vocația personală, ci mai degrabă în funcție de direcția pieței de consum, de nivelul de salarizare, de trend și de perspectiva avansării în carieră.

Evaluarea vocațională, asigură (re)cunoașterea competențelor, cunoștințelor și abilităților personale, realizată prin metode de testare standardizate, valide și ușor de aplicat. Începând cu vârsta de 14 ani, când personalitatea se structurează, oricine poate apela la evaluare vocațională. Testele de evaluare vocațională se bazează pe trăsăturile de personalitate, abilități, aptitudini, interese, atitudini, credințe și valori. Chiar dacă testele vocaționale sunt cu auto-aplicare, psihologul are competența de a interpreta și a întocmi raportul și de a ajuta la înțelegerea rezultatelor testului de către persoana evaluată. În urma rezultatelor testării vocaționale, persoana își poate face o imagine clară asupra potențialului sau a înclinației către o anumită meserie. Uneori, în urma testării, i se poate confirma ceea ce “știe” sau “simte” că vrea să facă.

Ce este evaluarea vocațională?

Care este următorul pas?

Consilierea vocațională și a carierei, urmează evaluării vocaționale, iar clientul își explorează potențialul, resursele și limitările. Psihologul se asigură că în cadrul ședinței, clientul va explora toate căile de obținere a rezultatului dorit, cum ar fi: procesul educațional necesar atingerii scopului, autonomia decizională, autonomia și managementul financiar, oferta de pe piața muncii, opțiuni alternative, ca la final să poată elabora un plan pe termen scurt, mediu sau lung în vederea atingerii scopului personal.

Evaluarea școlară și vocaționala constă în aplicarea unei părți din următoarele teste aptitudinale, atitudinale și de personalitate:

Evaluarea aptitudinilor cognitive

  • Abilitatea generală de învățare (atenția, memoria de lucru, raționament analitic)
  • Abilitatea numerică (calcul matematic, raționament matematic)
  • Abilitatea verbală (înțelegerea textelor, sintaxa, vocabular)
  • Abilități de procesare a informației – rapiditatea în reacții
  • Abilități funcționărești
  • Aptitudinea de percepție a formei și a detaliilor
  • Aptitudinea spațială (generare de imagini, imagini mintale – transformări, orientare spațială)
  • Capacitate decizională

Evaluarea personalității și a atitudinilor

Evaluarea emoțiilor și a comportamentelor

Evaluarea valorilor și a intereselor

Psiholog specialist în psihologia muncii și organizațională

ILEANA POPESCU

Programare online